• Tłumacz przysięgły Warszawa – Adam Maciejewski

Tłumaczenia przysięgłe

Wykonuję tłumaczenia uwierzytelnione („przysięgłe”) pism w postępowaniu cywilnym oraz karnym, a także tłumaczenia innych dokumentów
Więcej

Tłumaczenia pisemne

Specjalizuję się w wykonywaniu tłumaczeń tekstów z zakresu prawa, finansów, bankowości oraz rachunkowości
Więcej

Tłumaczenia ustne

Oferta tłumaczeń ustnych obejmuje m.in. tłumaczenia u notariusza, spotkania w urzędach, śluby oraz egzaminy na prawo jazdy
Więcej


Tłumaczenia przysięgłe

Tłumacz przysięgły Warszawa

Wykonuję tłumaczenia uwierzytelnione („przysięgłe”) wszelkich dokumentów urzędowych. Oferta mojego biura obejmuje tłumaczenia przysięgłe m.in.:

 • umów, pełnomocnictw
 • dyplomów, świadectw
 • sprawozdań finansowych
 • dokumentów sądowych
 • odpisów z KRS
 • dokumentów rejestracyjnych pojazdów
 • dokumentów metrykalnych
 • oraz wszelkich innych dokumentów urzędowych

Zakres uprawnień tłumacza przysięgłego obejmuje:

 1. Sporządzanie i poświadczanie tłumaczeń z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy.
 2. Sprawdzanie i poświadczanie tłumaczeń sporządzonych przez inne osoby.
 3. Sporządzanie poświadczonych odpisów pism w języku obcym.
 4. Sprawdzanie i poświadczanie odpisów pism, sporządzonych w danym języku przez inne osoby.
  • Za stronę tłumaczenia przysięgłego przyjmuje się 1125 znaków ze spacjami.
  • Koszt poświadczenia tłumaczenia sporządzonego przez inną osobę wynosi 50% stawki za tłumaczenie przysięgłe.
  • Koszt sporządzenia odpisu pisma wynosi 25% stawki za tłumaczenie przysięgłe.

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego.

Każde tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego winno być opatrzone jego pieczęcią urzędową, a także klauzulą poświadczającą. Tłumacz zobowiązany jest wskazać kierunek tłumaczenia (tzn. z jakiego języka zostało ono wykonane). Należy zawrzeć informację, czy tłumaczenie zostało wykonane z oryginału, czy też kopii dokumentu.

Klauzula poświadczająca winna wskazywać datę sporządzenia tłumaczenia oraz numer w repertorium czynności tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły uprawniony jest również do dokonywania tłumaczeń ustnych.

Do typowych czynności wymagających obecności tłumacza przysięgłego należą:

 • czynności notarialne,
 • wizyty w urzędzie stanu cywilnego,
 • rozprawy w sądzie.

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne

Specjalizuję się w tłumaczeniu tekstów z zakresu prawa, ekonomii, rachunkowości i finansów. Moje usługi opierają się na doskonałej znajomości terminologii specjalistycznej. Posiadam także doświadczenie w pokonywaniu trudności związanych z różnicami w systemach prawnych.

We współpracy z innymi tłumaczami, zapewniam kompleksową obsługę. Obejmuje ona zarówno tłumaczenia pojedynczych dokumentów, jak i realizację dużych projektów tłumaczeniowych.

Tłumaczenia dokumentów często posiadają wpływ na wizerunek firmy oraz wynik negocjacji z zagranicznymi partnerami. Dbam, aby wysoka jakość moich tłumaczeń stanowiła o przewadze konkurencyjnej Państwa organizacji.

 

 • Najwyższa jakość i profesjonalizm
 • Szeroki zakres tłumaczeń
 • Dopasowanie do potrzeb klientów – krótkie terminy realizacji
 • Tłumaczenia wykonywane są przez specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
 • Dostosowanie się do indywidualnych potrzeb klientów, w zakresie terminu realizacji, formatu tekstu oraz układu graficznego,
 • Doświadczenie w realizacji dużych projektów

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne Warszawa

Oferta tłumaczeń ustnych obejmuje m.in.:

tłumaczenia u notariusza, spotkania w urzędach, śluby, egzaminy na prawo jazdy oraz inne

 • Nie musisz płacić za cały blok godzinowy. Krótkie tłumaczenia rozliczane są wg stawki za każdą rozpoczętą godzinę.
 • Tłumaczenia wykonywane są przez specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
 • Bezpłatny dojazd w obrębie centrum Warszawy

Rodzaje oferowanych tłumaczeń:

Tłumaczenia a-vista

Tłumacz otrzymuje tekst w języku źródłowym, który następnie na bieżąco tłumaczy ustnie. Ten rodzaj tłumaczeń wykonywany jest najczęściej w urzędach oraz podczas sporządzania aktów notarialnych.

Tłumaczenia konsekutywne

Tłumacz rozpoczyna tłumaczenie dopiero po zakończeniu wypowiedzi prelegenta. Wypowiedź zazwyczaj podzielona jest na części. Tłumacz stoi obok rozmówcy i sporządza notatki. Następnie przekłada wypowiedź na język docelowy z zachowaniem treści i formy wypowiedzi prelegenta.

Tłumaczenia liaison

Tłumaczenie polegające na tłumaczeniu krótkich fragmentów wypowiedzi mówcy. Najczęściej bez sporządzania notatek. Stosowane jest w przypadkach, kiedy wymagany jest wysoki poziom szczegółowości. Na przykład, podczas składania zeznań przez świadków w sądzie.


Adam Maciejewski
Tłumacz przysięgły jęz. angielskiego

Długa 29 lok. 103
00-238 Warszawa
(tuż obok Placu Bankowego, dostępna strefa parkingowa)

Metro Ratusz

Tel./Fax: +48 (22) 633 55 84
Tel. kom.: +48 603 794 324

e-mail:

strona www: www.przysiegly-tlumacz.pl

Back to Top