Podpis elektroniczny w działalności tłumacza przysięgłego

Podpis elektroniczny w działalności tłumacza przysięgłego

  • Od 2016 r. tłumacze przysięgli posiadają możliwość poświadczania tłumaczeń za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
  • W tym celu, tłumacz przysięgły powinien zakupić certyfikat kwalifikowany wraz z niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem.
  • Pomimo postępującej cyfryzacji, cały czas tłumaczenia przysięgłe drukowane cieszą się większą popularnością.
  • Posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego może stanowić przewagę konkurencyjną tłumacza przysięgłego i wyróżniać go na tle konkurencji.

 

Tłumaczenie przysięgłe w formie elektronicznej

Postępująca cyfryzacja otaczającego nas świata nie omija również działalności tłumaczy przysięgłych. W obrocie gospodarczym, klientom coraz częściej potrzebne są tłumaczenia w formie elektronicznej. Do niedawna „forma elektroniczna” tłumaczenia przysięgłego sprowadzała się do zeskanowania drukowanego tłumaczenia przysięgłego, opatrzonego pieczęcią i podpisem tłumacza.

Począwszy od 2016 r., na podstawie art. 18 pkt 1b ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, wprowadzono możliwość poświadczania tłumaczeń za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.

 

Kwalifikowany podpis elektroniczny w działalności tłumacza przysięgłego

Kwalifikowany podpis elektroniczny to zaawansowany podpis elektroniczny, składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego. Opiera się on na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.

Aby korzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, tłumacz przysięgły powinien zakupić u kwalifikowanego dostawcy usług zaufania (m.in. PWPW, Eurocert, KIR) certyfikat kwalifikowany. Wraz z certyfikatem, tłumacz nabywa również sprzęt do składania podpisu (karta kryptograficzna oraz czytnik wraz z odpowiednim oprogramowaniem). Ważność certyfikatu to zazwyczaj rok lub dwa lata. Po upływie terminu ważności podlega on odnowieniu.

Trzeba zaznaczyć, iż do złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, tłumacz przysięgły nie może posłużyć się tzw. profilem zaufanym.

Profil zaufany przeznaczony jest do potwierdzania tożsamości, a także podpisywania wniosków urzędowych składanych drogą elektroniczną, za pośrednictwem elektronicznych platform usług administracji publicznej.

Kwalifikowany podpis elektroniczny posiada szersze zastosowanie i umożliwia podpisywanie dokumentów w obrocie gospodarczym.

 

Tłumaczenie przysięgłe drukowane a tłumaczenie poświadczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Tłumaczenie przysięgłe w formie papierowej stanowi drukowany dokument, opatrzony klauzulą poświadczającą, pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie winno zawierać informacje dotyczące kierunku tłumaczenia, a także wskazywać datę tłumaczenia oraz numer repertorium. W klauzuli poświadczającej, tłumacz przysięgły winien wskazać, czy tłumaczenie zostało wykonane z kopii, czy też oryginału dokumentu (bądź też dokumentu elektronicznego, wydruku bez podpisu itp.). Ponadto, klauzula poświadczająca winna zawierać numer wpisu tłumacza na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Więcej o tłumaczeniach przysięgłych https://przysiegly-tlumacz.pl/2019/10/21/kilka-slow-o-tlumaczeniach-przysieglych-podstawy/

Tłumaczenie przysięgłe opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest dokumentem elektronicznym, najczęściej sporządzanym w formacie pdf. Podobnie jak tłumaczenie w formie drukowanej, winno ono zawierać wszystkie powyższe elementy, za wyjątkiem pieczęci i odręcznego podpisu tłumacza przysięgłego. Pieczęć i podpis odręczny tłumacza zastępuje kwalifikowany podpis elektroniczny, który zgodnie z artykułem 25, Rozporządzenia eIDAS, ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Nie ma konieczności opatrywania dokumentu pieczęcią i podpisem, a następnie skanowania go i dopiero podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Jak to wygląda w praktyce?

Na chwilę obecną, olbrzymia większość tłumaczeń uwierzytelnionych, wykonywanych przez tłumaczy przysięgłych posiada formę dokumentu drukowanego. Pomimo, iż coraz częściej kontakty biznesowe przenoszą się do Internetu, klienci wciąż nieufnie podchodzą do tłumaczeń poświadczonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wynika to niestety z faktu, iż bardzo często urzędy i sądy, pomimo możliwości stworzonych przez ustawodawcę, nie posiadają odpowiednich systemów do obsługi dokumentów wpływających w formie elektronicznej i cały czas polegają na tłumaczeniach drukowanych.

Można mieć jednak nadzieję, iż wraz z rozwojem e-administracji, składanie dokumentów w urzędach i sądach w formie elektronicznej stanie się powszechną praktyką, a kwalifikowany podpis elektroniczny będzie zyskiwał na popularności.

 

Koszt zakupu kwalifikowanego podpisu elektronicznego

W ofercie promocyjnej dla członków Towarzystwa TEPIS koszt zakupu podpisu elektronicznego w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) to 249 zł netto (306,27 zł brutto).

https://tepis.org.pl/podpis-elektroniczny-oferta-dla-czlonkow-pt-tepis-2/

Zestaw obejmuje:

– certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata,

– kartę kryptograficzną lub kryptograficzną mini,

– czytnik kart lub czytnik USB-mini,

– nielimitowane kwalifikowane znaczniki czasu,

– oprogramowanie do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego.

Na pytanie o opłacalność takiego zakupu, każdy z tłumaczy powinien odpowiedzieć sobie sam biorąc pod uwagę strukturę swoich klientów i charakter prowadzonej działalności. Wydaję się jednak, iż oferowanie tłumaczeń poświadczonych podpisem elektronicznym może stanowić źródło przewagi konkurencyjnej i pozwoli wyróżnić się na tle konkurencji.