Rozprawy w sądzie z udziałem tłumacza przysięgłego cz. 1

Tłumacz przysięgły na rozprawie w sądzie Udział tłumacza przysięgłego w rozprawie sądowej jest niezbędny w przypadku, gdy strony lub uczestnicy postępowania nie posługują się biegle językiem polskim.  Kto pokrywa koszty… read more →