Zmiana stawek urzędowych wynagrodzenia dla tłumaczy przysięgłych

Urzędowe stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych

Tłumaczenia wykonywane na rzecz sądów rozliczane są wg stawek urzędowych.

Urzędowe stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych obowiązują w przypadku tłumaczeń wykonywanych na rzecz sądów, policji oraz organów administracji publicznej.

Wieloletnie starania organizacji zrzeszających tłumaczy (PT TEPIS, STP, BST i LST) o podwyższenie urzędowych stawek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych, przyniosły w końcu rezultaty.

Dnia 16.10.2019 r. opublikowano Rozporządzenie z dn. 08.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie o stawkach wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego w Dzienniku Ustaw z 2019 r. poz. 1975. Stawki zostały podniesione o ok. 50%.

Stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych języka angielskiego

Jeżeli chodzi o stawki dla tłumaczy przysięgłych języka angielskiego to, na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, wynoszą one obecnie:

  • stawka wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia:

– za stronę tłumaczenia z języka angielskiego na język polski:  34,50 zł,

– za stronę tłumaczenia z języka polskiego na język angielski: 45,11 zł.

Powyższe stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego są stawkami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT.

  • W przypadku tłumaczeń ustnych, wynagrodzenie tłumacza przysięgłego za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza, wynosi stawkę jak za stronę tłumaczenia powiększoną o 30%. W  postępowaniu przyspieszonym powyższa stawka wynagrodzenia tłumacza przysięgłego ulega zwiększeniu o 100%.

Stawkę wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za tłumaczenie ustne, wykonywane w porze nocnej, niedzielę lub święto, powiększa się o 20%.

Podwyżka stawek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych wykonujących tłumaczenia na rzecz sądów oraz organów administracji publicznej była wyczekiwana od roku 2004, kiedy to stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych zostały zamrożone i pozostawały na niezmienionym poziomie aż do roku 2019 r. Brak waloryzacji wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych rodził uzasadnioną frustrację w środowisku tłumaczy przysięgłych oraz liczne próby zmiany istniejącej sytuacji drogą negocjacji z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dopiero w 2014 r. w Ministerstwie powołano Zespół do przeglądu i oceny funkcjonowania ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, do którego trafiały kolejne propozycje zgłaszane przez w/w stowarzyszenia tłumaczy.

W 2019 r., ponad 15 lat starań PT TEPIS wraz z innymi stowarzyszeniami zrzeszającymi tłumaczy przysięgłych, uwieńczone zostało połowicznym sukcesem (Ministerstwo nie uwzględniło wszystkich postulatów środowiska tłumaczy), który jednak zbliża stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych do stawek rynkowych i daje nadzieję na poprawę sytuacji materialnej tłumaczy przysięgłych.

Więcej na temat aktualnych stawek za tłumaczenia: https://przysiegly-tlumacz.pl/cennik/