Ile zarabia tłumacz przysięgły? Zarobki tłumaczy przysięgłych

Stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych z tytułu usług świadczonych na rzecz sądów, policji oraz organów administracji, regulowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.).

W przypadku tzw. tłumaczeń urzędowych, stawki za stronę obliczeniową (1125 znaków ze spacjami) dla tłumaczy przysięgłych języka angielskiego kształtują się następująco: za stronę tłumaczenia na język polski: – 23 zł, za stronę tłumaczenia z języka polskiego na język angielski – 30,07 zł.

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem, w przypadku sporządzenia tłumaczenia w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym, w/w stawki podwyższa się o 100 %. Ponadto, jeżeli teksty zawierają frazeologię i terminologię specjalistyczną, są napisane pismem odręcznym lub są trudne do odczytania z uwagi na stopień zniszczenia dokumentu, w/w stawki podwyższa się o 25%.

W przypadku tłumaczeń ustnych, stawka za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza wynosi stawkę jak za stronę tłumaczenia pisemnego i powiększoną o 30 %, a w postępowaniu przyspieszonym o 100 %.

Na całe szczęście dla tłumaczy i ich rodzin, w przypadku tłumaczeń świadczonych na rzecz podmiotów innych niż sądy, policja, czy organy administracji, stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego regulowane są prawami wolnego rynku.

Do czynników posiadających wpływ na zarobki tłumacza przysięgłego należą m.in.:

Miejsce zamieszkania – Co do zasady, stawki są wyższe w dużych miastach, z uwagi na wyższe koszty życia. Chociaż czasami powyższy efekt może być częściowo zrównoważony przez małą konkurencję w mniejszych miejscowościach (podobnie jak w przypadku stawek tłumaczy języków rzadkich – jeżeli brak jest konkurencji, stawki są wyższe). W trybie zwykłym, rynkowe stawki za tłumaczenia przysięgłe z języka angielskiego i na język angielski mieszczą się w przedziale od wysokości stawek urzędowych do ok. 45 zł netto + VAT. W trybie ekspresowym i superekspresowym stawki ustalane są indywidualnie, zaś wahania pomiędzy stawkami poszczególnych tłumaczy mogą być bardzo duże. Jeżeli chodzi o tłumaczenia ustne to większość tłumaczy rozlicza się w formie bloków godzinowych – zazwyczaj od 2 h, przy czym minimalna stawka za każdą rozpoczętą godzinę tłumaczenia to 120-140 zł netto + VAT.

Ilość zleceń  – Tłumacze przysięgli, podobnie jak inni freelancerzy, wynagradzani są bezpośrednio za konkretne wyniki swojej pracy, tzn. zarobki zależą od liczby przetłumaczonych stron, względnie godzin tłumaczeń ustnych. Jeżeli tłumacz ma gorszy dzień i nie jest w stanie wykonać tłumaczenia, po prostu zarabia wtedy mniej – nie ma tutaj miejsca, jak to czasem bywa na etacie, na „obijanie się”, czy też „przetrwanie kolejnego dnia pracy”. Z drugiej strony, jeżeli tłumacz „jest w formie” i ma zlecenia, jego zarobki nie są w żaden sposób ograniczone (oczywiście poza fizycznymi możliwościami tłumacza).

Jakość tłumaczeń – Może zabrzmi to jak banał, ale zawsze, jeżeli robimy coś dobrze, to prędzej, czy później zostaniemy docenieni. Sukces tłumacza na rynku zapewnią wyłącznie usługi wysokiej jakości, za które będzie mógł on liczyć adekwatną stawkę wynagrodzenia.