Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

To pytanie pada dosyć często zarówno w rozmowach prywatnych, jak i podczas wykonywania przeze mnie przeróżnych czynności zawodowych. Szczególnie, kiedy np. klient płaci za pół godziny tłumaczenia w urzędzie – „Ma Pan wymarzoną pracę” usłyszałem ostatnio od klientki w Urzędzie Stanu Cywilnego na Andersa.

Czy tak jest rzeczywiście?
I jakie wymogi trzeba spełnić, żeby zostać tłumaczem przysięgłym?

Otóż przede wszystkim trzeba mieć tytuł magistra. Jeżeli jest to tytuł magistra studiów filologicznych, wówczas bez żadnych dodatkowych kursów kandydat lub kandydatka może przystąpić do egzaminu państwowego. Posiadacze tytułu magistra kierunków studiów innych niż filologiczne są w o tyle gorszej sytuacji, iż aby przystąpić do egzaminu państwowego muszą najpierw ukończyć podyplomowe studia dla tłumaczy. Chociaż zależy, jak na to spojrzeć – ukończenie kierunku innego niż filologiczny może procentować w przyszłej pracy. Szczególnie jeżeli jest to prawo albo kierunek ekonomiczny. Jako że gros tekstów tłumaczonych przez tłumaczy przysięgłych dotyczy z reguły tych dwóch obszarów, tłumacz posiada wówczas większą wiedzę kierunkową i mówiąc najprościej „rozumie teksty, które tłumaczy”.

Tak więc, przynajmniej na początku, najłatwiej mają „przebranżawiający się” prawnicy oraz absolwenci uczelni ekonomicznych. Na moim roku, na studiach podyplomowych dla kandydatów dla tłumaczy przysięgłych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, proporcje absolwentów studiów filologicznych oraz absolwentów innych kierunków rozkładały się mniej więcej po połowie. I taki był również rozkład jeżeli chodzi o zdawalność egzaminu.

Generalnie jednak w pracy tłumacza przydaje się ciekawość świata, jak największe oczytanie i znajomość słownictwa z najróżniejszych dziedzin. Egzamin przeprowadzany jest w Ministerstwie Sprawiedliwości i po złożeniu go z wynikiem pozytywnym, kandydat wpisany zostaje na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości i może rozpocząć wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego.