Główne stowarzyszenia zrzeszające tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w Polsce

Główne stowarzyszenia zrzeszające tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w Polsce

Do głównych stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w Polsce należą Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich (STP).

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

Powstało w 1990 jako Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych. Do głównych celów TEPIS należy pogłębianie wiedzy w zakresie tłumaczeń, ochrona praw autorskich tłumaczy oraz reprezentowanie interesów tłumaczy.

Towarzystwo regularnie organizuje warsztaty przekładu prawniczego i specjalistycznego, a także tzw. repetytoria dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych, mające na celu doskonalenie zawodowe tłumaczy przysięgłych oraz kandydatów na tłumaczy przysięgłych.

Pod patronatem TEPIS prowadzone są również zajęcia w Interdyscyplinarnym Podyplomowym Studium Kształcenia Tłumaczy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Towarzystwo posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich

Powstało w 1981 r. i jest najstarszą organizacją zrzeszającą tłumaczy w Polsce. Organizacja zrzesza tłumaczy wszystkich specjalności (zarówno tłumaczy przysięgłych, jak i innych jak np. tłumaczy konferencyjnych, technicznych, literackich itp.).

Działalność STP ma na celu promowanie wysokich standardów i jakości tłumaczeń, zasad odpowiedniego wynagradzania tłumaczy, a także integrację środowiska tłumaczy i jego reprezentację wobec podmiotów zewnętrznych.